Det var alltid bättre förr!

Studio S

Studio S var ett TV-program som har en tydlig koppling till oss som växte upp under 1980-talet. I ett av av avsnitten debatterades nämligen det så kallade videovåldet. Vuxenvärlden blev förskräckt; moralpaniken utbröt. Filmen Motorsågsmassakern blev synonymt allt det som de styrande ville förbjuda. Fakta Studio S var ett samhälls-…

error: Content is protected !!